Отворете страницата

Ще Ви отнеме    да попълните формуляра!

Регистрационен формуляр за възстановяване на Ирландски данъци

error image

Не бързaйте!

Пропуснали сте нещо! Моля, попълнете го, за да продължим нататък!

Внимание- забравили сте да попълните някое от полетата и сте въвели погрешно {[field_name]}. Моля, коригирайте, за да продължите!

Внимание! Използвали сте грешен формат за {[field_name]}. Моля, въведете {[field_name]} в посочения формат, за да продължите!

Внимание- не сте използвали латински букви за {[field_name]}. Моля, въведете {[field_name]} с латински букви, за да продължите!

Empty fields:

  Tax Years You Wish To Apply For*

  /избрани: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019/

You can claim tax back for up to 4 years including the current tax year. Unless you choose otherwise, we'll automatically check for refunds for all tax years.

  Семейно положение*

Лични данни

 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid

Моля, прибавете копие от Ваш документ за самоличност със снимка, (например паспорт, шофьорска книжка или лична карта) както и информация за разрешителното Ви за работа в Ирландия (моля, представете копие на визата или разрешението за работа, ако е необходимо).

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Плащахте ли или получавахте ли предвидена от закона издръжка за/от бившия си съпруг/а?*

 • calendar valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid

  Моля посочете как плащате данъците си:*

ПРЕСТОЙ И ПРЕБИВАВАНЕ

  Били си сте извън Ирландия за последните 4 години?*

  Вие или съпруга/та Ви били си сте извън Ирландия за последните 4 години?*

Раздел доходи

  What was your main pay frequency?*

  What was your spouse's main pay frequency?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Вие или съпруга/та Ви получавали ли сте социални помощи?*

  Получававали ли сте социални помощи?*

  Additional Source Income (Dividends, Deposit Interest or any other Irish and Foreign Income, or Exempt Income such as income from Woodlands, Rent-a-Room, Artist Exemption, Childcase Services, Mining Operations etc.)*

Данъчни кредити и разходи

ВАЖНО !! Данъчните кредити и възстановени разходи могат значително да увеличат възстановената сума или да намалят данъчните Ви задължения.

  Наемaли ли сте жилище?*

  Наемaли ли сте жилище към 7 декември 2010?*

Данъчен кредит за наем на жилище:

Моля да предоставите информация за всеки от наемодателите си след 7 декември 2010 година.

 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Данъчен кредит за наем на жилище:

Моля да предоставите информация за всеки от наемодателите си след 7 декември 2010 година.

 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Данъчен кредит за наем на жилище:

Моля да предоставите информация за всеки от наемодателите си след 7 декември 2010 година.

 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Данъчен кредит за наем на жилище:

Моля да предоставите информация за всеки от наемодателите си след 7 декември 2010 година.

 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Данъчен кредит за наем на жилище:

Моля да предоставите информация за всеки от наемодателите си след 7 декември 2010 година.

 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Имахте ли Вие или съпругът/гата Ви пълна медицинска карта?*

  Имате нужда от помощ?

  x Пълна медицинска карта се издава от изпълнителния директор на Здравната Служба (HSE). С тази карта можете да ползвате определени здравни услуги безплатно.
  Натиснете тук за онлайн чат

 • valid
 • valid

  Did you or your spouse pay Tuition fees for third level education for yourself or dependant relative?*

  Did you pay Tuition fees for third level education for yourself or dependant relative?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Беше ли курсът целодневен или полудневен?*

  Did you or your spouse pay fees for Foreign language and Information Technology (IT) courses?*

  Did you pay fees for Foreign language and Information Technology (IT) courses?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Вие или съпруга/та Ви плащали ли сте медицински разноски през годината?*

  Имахте ли разходи за медицински/дентални услуги?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Плащал ли е Вашият работодател медицинската Ви застраховка?*

  Did your or your spouse's employer pay your Medical insurance?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Were you a single parent for any tax years?*

  Did you or your spouse/civil partner stay at home to take care for your child(ren)?*

  Mоля, посочете за кои години*

  /повече възможни опции/

  Did you take care of a dependent relative or incapacitated child?*

  Имате нужда от помощ?

  x Подаващият заявлението трябва да има роднина, който:
  • Не е в състояние да се грижи сам/сама за себе си от старост/немощ
  • Е Ваш овдовял баща или Ваша овдовяла майка, или овдовял родител на съпруга/та Ви или на партньора/ката Ви; или родител на Вашия партньор/ка (независимо от възрастта и здравословното състояние), който от своя страна е живял на семейни начала с вече починал партньор/ка
  • Има доход под определена сума.
  Натиснете тук за онлайн чат

  Did you or your spouse take care of a dependent relative or incapacitated child?*

  Имате нужда от помощ?

  x Подаващият заявлението трябва да има роднина, който:
  • Не е в състояние да се грижи сам/сама за себе си от старост/немощ
  • Е Ваш овдовял баща или Ваша овдовяла майка, или овдовял родител на съпруга/та Ви или на партньора/ката Ви; или родител на Вашия партньор/ка (независимо от възрастта и здравословното състояние), който от своя страна е живял на семейни начала с вече починал партньор/ка
  • Има доход под определена сума.
  Натиснете тук за онлайн чат

  Mоля, посочете за кои години*

  /повече възможни опции/

  Did you pay for a nursing home for yourself or for another person to be there?*

  Did you or your spouse pay for a nursing home for yourselves or for another person to be there?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Плащали ли сте лични пенсионни вноски извън задължителното пенсионно осигуряване?*

  Вие или съпруга/та Ви плащали ли сте лични пенсионни вноски освен задължителните?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Вие или съпруга/та Ви плащали ли сте лични вноски в Системата за Защита на Доходите?*

  Плащали ли сте лични вноски в Схема за Защита на Доходите?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Other Reliefs you may be entitled to

  Do you employ a home carer, pay for home nursing, get FILM relief, or Tax Relief Incentive Schemes (BES, EII & SCS/SURE)?*

 • valid