Актуализация за COVID-19: Работите от вкъщи? Може да Ви се полага данъчно облекчение за е-работници

Отворете страницата

Ще Ви отнеме    да попълните формуляра!

Регистрационен формуляр за възстановяване на Ирландски данъци

error image

Не бързaйте!

Пропуснали сте нещо! Моля, попълнете го, за да продължим нататък!

Внимание- забравили сте да попълните някое от полетата и сте въвели погрешно {[field_name]}. Моля, коригирайте, за да продължите!

Внимание! Използвали сте грешен формат за {[field_name]}. Моля, въведете {[field_name]} в посочения формат, за да продължите!

Внимание- не сте използвали латински букви за {[field_name]}. Моля, въведете {[field_name]} с латински букви, за да продължите!

Empty fields:

  Tax Years You Wish To Apply For*

  /избрани: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

You can claim tax back for up to 4 years including the current tax year. Unless you choose otherwise, we'll automatically check for refunds for all tax years.

  Семейно положение*

Лични данни

 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Плащахте ли или получавахте ли предвидена от закона издръжка за/от бившия си съпруг/а?*

 • calendar valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid

  Моля посочете как плащате данъците си:*

ПРЕСТОЙ И ПРЕБИВАВАНЕ

  Били си сте извън Ирландия за последните 4 години?*

  Вие или съпруга/та Ви били си сте извън Ирландия за последните 4 години?*

Раздел доходи

  What was your main pay frequency?*

  What was your spouse's main pay frequency?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Вие или съпруга/та Ви получавали ли сте социални помощи?*

  Получававали ли сте социални помощи?*

  Additional Source Income (Dividends, Deposit Interest or any other Irish and Foreign Income, or Exempt Income such as income from Woodlands, Rent-a-Room, Artist Exemption, Childcase Services, Mining Operations etc.)*

Данъчни кредити и разходи

ВАЖНО !! Данъчните кредити и възстановени разходи могат значително да увеличат възстановената сума или да намалят данъчните Ви задължения.

  Наемaли ли сте жилище?*

  Наемaли ли сте жилище към 7 декември 2010?*

Данъчен кредит за наем на жилище:

Моля да предоставите информация за всеки от наемодателите си след 7 декември 2010 година.

 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Данъчен кредит за наем на жилище:

Моля да предоставите информация за всеки от наемодателите си след 7 декември 2010 година.

 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Данъчен кредит за наем на жилище:

Моля да предоставите информация за всеки от наемодателите си след 7 декември 2010 година.

 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Данъчен кредит за наем на жилище:

Моля да предоставите информация за всеки от наемодателите си след 7 декември 2010 година.

 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Данъчен кредит за наем на жилище:

Моля да предоставите информация за всеки от наемодателите си след 7 декември 2010 година.

 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Имахте ли Вие или съпругът/гата Ви пълна медицинска карта?*

  Имате нужда от помощ?

  x Пълна медицинска карта се издава от изпълнителния директор на Здравната Служба (HSE). С тази карта можете да ползвате определени здравни услуги безплатно.
  Натиснете тук за онлайн чат

 • valid
 • valid

  Did you or your spouse pay Tuition fees for third level education for yourself or dependant relative?*

  Did you pay Tuition fees for third level education for yourself or dependant relative?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Беше ли курсът целодневен или полудневен?*

  Did you or your spouse pay fees for Foreign language and Information Technology (IT) courses?*

  Did you pay fees for Foreign language and Information Technology (IT) courses?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Вие или съпруга/та Ви плащали ли сте медицински разноски през годината?*

  Имахте ли разходи за медицински/дентални услуги?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Плащал ли е Вашият работодател медицинската Ви застраховка?*

  Did your or your spouse's employer pay your Medical insurance?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Were you a single parent for any tax years?*

  Did you or your spouse/civil partner stay at home to take care for your child(ren)?*

  Mоля, посочете за кои години*

  /повече възможни опции/

  Did you take care of a dependent relative or incapacitated child?*

  Имате нужда от помощ?

  x Подаващият заявлението трябва да има роднина, който:
  • Не е в състояние да се грижи сам/сама за себе си от старост/немощ
  • Е Ваш овдовял баща или Ваша овдовяла майка, или овдовял родител на съпруга/та Ви или на партньора/ката Ви; или родител на Вашия партньор/ка (независимо от възрастта и здравословното състояние), който от своя страна е живял на семейни начала с вече починал партньор/ка
  • Има доход под определена сума.
  Натиснете тук за онлайн чат

  Did you or your spouse take care of a dependent relative or incapacitated child?*

  Имате нужда от помощ?

  x Подаващият заявлението трябва да има роднина, който:
  • Не е в състояние да се грижи сам/сама за себе си от старост/немощ
  • Е Ваш овдовял баща или Ваша овдовяла майка, или овдовял родител на съпруга/та Ви или на партньора/ката Ви; или родител на Вашия партньор/ка (независимо от възрастта и здравословното състояние), който от своя страна е живял на семейни начала с вече починал партньор/ка
  • Има доход под определена сума.
  Натиснете тук за онлайн чат

  Mоля, посочете за кои години*

  /повече възможни опции/

  Did you pay for a nursing home for yourself or for another person to be there?*

  Did you or your spouse pay for a nursing home for yourselves or for another person to be there?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Плащали ли сте лични пенсионни вноски извън задължителното пенсионно осигуряване?*

  Вие или съпруга/та Ви плащали ли сте лични пенсионни вноски освен задължителните?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Вие или съпруга/та Ви плащали ли сте лични вноски в Системата за Защита на Доходите?*

  Плащали ли сте лични вноски в Схема за Защита на Доходите?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Other Reliefs you may be entitled to

  Do you employ a home carer, pay for home nursing, get FILM relief, or Tax Relief Incentive Schemes (BES, EII & SCS/SURE)?*

 • valid