Имате въпроси?
Нашият онлайн екип от данъчни специалисти е на разположение! Използвайте Чата на живо сега

Онлайн Чат
Toggle

Нашите комисиони

Taxback.com предоставя най-качествените данъчни услуги, достъпни навсякъде по света. Ние гарантираме, че ще получите най-бързо максималната законосъобразна сума възстановен данък. Нашите услуги и комисиони са доказателство за това.


Първоначалната калкулация на данъка за възстановяване е безплатна – независимо дали ще я получите онлайн, по и-мейл или по телефона и не Ви обвързва да използвате услугите ни.


След като ни пратите документите и подписаните данъчни формуляри, ние ще изготвим последваща оценка и ще преценим от какви допълнителни услуги имате нужда-като например възстановяване на изгубени платежни документи или издаване на временен социално осигурителен номер. След това ще Ви информираме колко ще струва да подадем данъчната Ви декларация. Ние начисляваме комисионата едва след като възстановената сума е вече изплатена от данъчните служби- не плащате нищо предварително. За други услуги комисионата се начислява преди изпращането на заявлението до данъчната служба. След като се регистрирате да ползвате нашите услуги, Вашият Акаунт Мениджър ще Ви разясни процеса на заплащане на комисионата.


Комисионите, които начисляваме, се плащат за услугите на местни данъчни експерти по целия свят, които гарантират, че всяко подадено от нас заявление за възстановяване на данъци е изцяло съобразено с данъчното законодателство и е за максималната възможна сума. Всички попълнени от нас данъчни декларации за САЩ са потвърдени и подадени от нашия лицензиран данъчен агент (Enrolled Agent - ЕA)- същото важи и за нашите лицензирани данъчни експерти в Австралия.


Всички наши комисиони за възстановяване на данъци сa процент от одобрената от данъчния офис сума, като в сила е минимална комисиона.


Ако подавате заявление за възстановяване на данък общ доход, моля, изберете държавата, за която желаете за възстановите данъци, за да видите съответните комисиони.

Нашите комисионни за държавите, от които възстановяваме данъци

australia tax refund fees icon Австралия

Нашите услуги и комисиони за възстановяване на данъци от Австралия зависят както от статута Ви на пребиваване, така и от времето, за което ще получите възстановения данък.

Ниска сума възстановен данък: За възстановяване на надплатени данъци за не-резиденти за данъчни цели, както и за възстановени суми под AU$150, нашата комисиона е AU$87 + такса обработка на документите

Австралийски граждани: За възстановяване на надплатени данъци за автралийски граждани нашата комисиона е фиксирана на AU$99 (с включена такса обработка на документите).

Австралийски резиденти за данъчни цели: За австралийски резиденти за данъчни цели нашата комисиона за всяка данъчна година е 9% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от $99 + такса обработка на документите.

Early Assessment: Ако вече сте напуснали Австралия и желаете да подадете заявление за възстановяване на надплатените си данъци преди края на данъчната година, нашата комисиона за ранно възстановяване за всяка данъчна година е 9% от възстановената сума+ такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от $99 + такса обработка на документите.

Възстановяване на пенсионни осигуровки: Ако окончателно сте напуснали Австралия, ние ще Ви съдействаме да възстановите надплатените си пенсионни осигуровки. За тази услуга нашата комисиона е 20% от възстановената сума + такса обработка на документите. За възстановени суми под AUD$1000 ще заплатите минимална комисиона.

Ако желаете да подадем заявление за преразглеждане на данъчната Ви декларация, нашата комисиона за подаване на документите на хартия за всяка данъчна година е 25% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от $250 + такса обработка на документите. За подаване на документите в електронен формат нашата комисиона за всяка данъчна година е 15% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от $200 + такса обработка на документите.

Комисионите за предишни данъчни години може да са различни, така че ако подавате заявление за данъчна година преди 2012, свържете се с нас в Чата на живо, за да получите информаци за Вашия конктеретен случай.

Комисионната ни за услугата набавяне на дубликати на липсващи платежни документи е AU$40 + такса за обработка на документите.

The Average Tax Refund Down Under is AU$2600

Получете безплатна калкулация още сега
austria tax refund fees icon Австрия

За възстановяване на надплатени данъци от Австрия нашата комисиона за всяка данъчна година е 16.5% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от €50 + такса обработка на документите.

Можете да получите калкулация на данъците си за Австрия безплатно

Получете безплатна калкулация още сега
belgium tax refund fees icon Белгия

За възстановяване на надплатени данъци от Белгия нашата комисиона за всяка данъчна година е 12.5% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от €62.50 + такса обработка на документите.

The average tax refund from Belgium is €2300

Получете безплатна калкулация още сега
canada tax refund fees icon Канада

Данъчни услуги за лица, които не са канадски граждани

Не се налага предварително плащане на комисиона. Освен това не заплащате нищо през целия процес, тъй като ние приспадаме комисионата си от възстановения данък след като сумата е потвърдена от данъчните служби.

За възстановяване на надплатени данъци от Канада нашата комисиона за всяка данъчна година е 12.5% от възстановената сума + такса обработка на документите. Мининималната комисиона е $62.50 + такса обработка на документите.

Данъчни услуги за канадски граждани

Заплащането на комисионата става предварително, като е възможно да се начислят допълнителни комисиони за попълването на по-сложни данъчни декларации.

Подготвяне на данъчна декларация Индивидуална данъчна декларация Семейна данъчна декларация
Основни услуги (форми T4 от най-много трима работодатели на година; пенсионни осигуровки (RRSP) и основни разходи- медицински услуги, обществен транспорт; такси за обучение, служебни разходи (форми T2202 и T2200); дарения за благотворителност; студентски заем) $85 $135
Допълнителни услуги (Основни услуги + форми T4 за повече от трима работодатели (НЕ включват доходи като самонаето лице); Други източници на доходи от Канада (с изключение на доходи от инвестиции и отдаване под наем); лица на Ваша издъжка) $125 $210
Допълнителни услуги + доходи като самонаето лице $150 $270
Доходи от инвестиции и отдаване под наем $300 n/a

Ако се налага да възстановите платежни документи за данъчната си декларация за Канада, нашата такса за това е CA$ 20 за всеки документ + такса обработка на документите. Допълнителна такса от CA$ 20 + такса обработка на документите ще се прилага за повече от 20 документа.

Средният данък за възстановяване за Канада е $998

Получете безплатна калкулация още сега
denmark tax refund fees icon Дания

За възстановяване на надплатени данъци от Дания нашата комисиона за всяка данъчна година е 12.5% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от €62.50 + такса обработка на документите.

The average Danish tax refund is €1200

Получете безплатна калкулация още сега
germany tax refund fees icon Германия

За възстановяване на надплатени данъци от Германия нашата комисиона за всяка данъчна година е 16.5% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от €50 + такса обработка на документите.

За подаване на заявление за детски надбавки (Kindergeld) нашата комисиона е €150*

За услугата U1 нашата комисиона е €48*

* Комисионата се заплаща предварително

Средният възстановен данък за Германия е €1020

Получете безплатна калкулация още сега
holland tax refund fees icon Холандия

За възстановяване на надплатени данъци от Холандия нашата комисиона за всяка данъчна година е 16.5% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от €50 + такса обработка на документите.

The average Dutch tax refund is €850

Получете безплатна калкулация още сега
ireland tax refund fees icon Ирландия

За възстановяване на PAYE надплатени данъци от Ирландия нашата комисиона за всяка данъчна година е 10% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от €40 + такса обработка на документите.

Услугите на taxback.com за самоосигуряващи се лица се предлагат срещу фиксирана комисиона. Комисионите за различните ни пакети с услуги се определят според степента на сложност на данъчните Ви дела и започват от €239. Това означава, че сте напълно информирани колко трябва да заплатите от самото начало. Свържете се с нашия екип по данъци за самоосигуряващи се лица в Килкени, за да обсъдите подаването на Вашата данъчна декларация като самоосигуряващо се лице.

Ако се нуждаете от възстановяване на изгубен платежен документ за попълването на данъчната декларация за Ирландия, нашата комисиона за всеки документ е €15+ такса обработка на документите.

Данъчни декларации и възстановяване на данъци за Ирландия

Получете безплатна калкулация още сега
japan tax refund fees icon Япония

За възстановяване на надплатени данъци от Япония нашата комисиона за всяка данъчна година е 20% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от 7171 ¥ + такса обработка на документите.

За възстановяване на надплатени пенсионни осигуровки от Япония нашата комисиона за всяка данъчна година е 20% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от 10757 ¥ + такса обработка на документите.

We provide income tax and pension refunds from Japan

Получете безплатна калкулация още сега
luxembourg tax refund fees icon Люксембург

За възстановяване на надплатени данъци от Люксембург нашата комисиона за всяка данъчна година е 12.5% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от €62.50 + такса обработка на документите.

The average tax refund from Luxembourg is €200

Получете безплатна калкулация още сега
new zealand tax refund fees icon Нова Зеландия

За възстановяване на надплатени данъци от Нова Зеландия нашата комисиона е 12.5% от възстановената сума + такса обработка на документите, като в сила е минимална комисиона от NZ$62 + такса обработка на документите.

Комисионите ни за предишни данъчни години може да са различни, за това ако подавате заявление за възстановяване на данъци за години преди 2008 година, използвайте нашият Чат на живо, за да научите повече за своя случай.

Ако се нуждаете от възстановяване на изгубен платежен документ за попълването на данъчната декларация за Нова Зеландия, нашата комисиона за всеки документ е NZ$30+ такса обработка на документите.

If you worked in New Zealand you could be due  a tax refund

Получете безплатна калкулация още сега
uk tax refund fees icon Великобритания

Подаване на данъчна декларация за физически лица за Великобритания

Нашите комисиони за подготовка на данъчна декларация са следните:

 • В случай, че ще получите възстановени данъци, нашата комисиона е 11 % от сумата, която имате право да получите, плюс такса за обработка на документите, като минималната комисиона е £265.
 • В случай, че нямате надплатени данъци за възстановяване от HMRC (но от Вас се изисква подаване на данъчна декларация) или трябва да доплащане данъци, нашата комисиона е фиксирана сума, както е разяснено по-долу:

Основната комисиона за подаване на данъчна декларация за доходи от бизнес или недвижимо имущество е £265.

Ако се налага спазването на крайни срокове за подаване на данъчната декларация, към основната комисиона се прибавят £50.

Сложни данъчни случаи

Изключения от основната ни комисиона се прилагат в случаите, когато данъчният Ви статус e по-сложен (напр. при чуждестранен източник на доходи и свързаните с тях данъчни облекчения, при сложни схеми на разпределение на акции, или при спорен статут на пребиваване), или имате данъчни задължения по капиталова печалба. В тези случаи комисионата обикновено е не повече от £400. Допълнителните комисиони винаги се обсъждат и договарят с Вас предварително. След първоначален преглед на данъчното Ви състояние, можем да изчислим тези допълнителни комисиони за Вашия конкретен случай.

Какво ВКЛЮЧВА комисионата за попълване на данъчна декларация?

 • Попълване на основната част на данъчната декларация за физически лица
 • Попълване на всички необходими допълнителни анекси
 • Изчисление на сумата, която може да бъде възстановена или сумата за плащане към данъчните
 • Подаване на данъчната декларация в данъчната служба – HMRC.

Какво НЕ ВКЛЮЧВА комисионата за попълване на данъчна декларация?

 • Събиране на информация от трети лица
 • Обработка на допълнителни документи, напр. документи за разходи
 • Данъчно планиране и консултации
 • Комуникация с Данъчните Служби при проверка на Вашата данъчна декларация

За попълване на данъчна декларация за Великобритания от заети в PAYE системата и морски лица нашата комисиона е 11% от възстановената сума + такса за обработка на документите, като минималната комисиона е £50 + такса за обработка.

Заетите в системата CIS също са задължени да подадат годишна данъчна декларация, за да възстановят надвнесените данъци, които им се полагат. Нашата комисиона в случая е 11% от получения данък + такса за обработка на документите, като минималната комисиона е £265.

Ако желаете възстановената сума да Ви бъде изплатена по банков път, в сила е комисиона за банков трансфер. За набавяне на изгубени или липсващи платежни документи, нашата комисиона е £20 + такса за обработка за всеки документ.

Средният възстановeн данък от Великобритания е £963!

Получете безплатна калкулация още сега
usa tax refund fees icon САЩ

За подаване на данъчна декларация за федерални данъци за САЩ, нашата комисиона е $60 + такса обработка на документите .

Ако прибавите данъчна декларация за Щатски данъци, комисионата е $30 + такса обработка на документите.

За попълването на данъчна декларация единствено за Щатски данъци, комисионата е $50 + такса обработка на документите.

Ако очаквате малка сума възстановени данъци от САЩ, която не покрива минималната ни комисиона, taxback.com Ви предлага намалена комисиона. Така ще можете да изпълните задълженията си към данъчните власти в САЩ и да подадете данъчната си декларация.

FICA данъци

За възстановяване на FICA данъци от работодателя нашата комисиона е $75.00 + такса обработка на документите за възстановена сума до $375.За сума над $375 комисионата ни е 20% от сумата плюс такса обработка на документите.

За възстановяване на FICA данъци от IRS нашата комисиона е $100 + такса обработка на документите ($120).

Ако се налага набавяне на дубликати на липсващи платежни документи във връзка с данъците Ви от САЩ, нашата комисиона за тази услуга е US$25 за един документ+ такса за обработка.

За американски граждани и постоянно пребиваващи в чужбина (еxpat данъци) нашите комисиони са както следва:

- Основна данъчна декларация - $300
- Сложна данъчна декларация - $450
- Данъчна декларация за доходи от отдаване под наем - $400

Допълнителни услуги – за повече информация относно комисионите за възстановяване на данъци за САЩ, натиснете тук.

Допълнение A - $30
Допълнение B - $30
Допълнение C - $100 за всяко
Допълнение D - $50
Допълнение E - $100 за всяко

Нашата комисиона за издаване на данъчен номер ITIN е $120 и се начислява допълнително към другите комисиони за предоставени данъчни услуги.

Нашата комисиона за издаване на данъчен номер EIN е $200 и се начислява допълнително към другите комисиони за предоставени данъчни услуги.

Ако имате нужда от поправка на данъчната си декларация, нашата комисиона за тази услуга е $120 плюс такса обработка на документите.

Средната сума възстановен данък за САЩ е $800*

Получете безплатна калкулация още сега

Тaxback.com ми съдейства да възстановя част от данъците си и пенсионните осигуровки

Man Picture

Нашата минимална комисиона при подаване на заявлението Ви гарантира да се възползвате от следните предимства:


 • Лицензиран счетоводител в САЩ, Лицензиран Данъчен Експерт в Сидни и квалифицирани данъчни специалисти по цял свят.
 • Обслужване на клиенти по телефона 24/7 и Чат в реално време
 • Безплатен телефон и факс

Допълнителни комисиони влизат в сила при възстановяване на платежни документи (погледнете съответната държава за повече информация) и при издаване на временен социално-осигурителен номер (виж секция Данъчен номер по-долу на същата страница).

Комисиони за възстановяване на данък, удържан при източника


Услугите по възстановяване на данъци от инвестиции се таксуват с 20% от възстановената сума, като минималната такса е $75 за едно подадено заявление за една държава. За държавите, в които е позволено подаването на едно заявление за няколко данъчни години едновременно, taxback.com ще обедини броя заявления, за да сведе разходите Ви до минимум.

Girl Image

Комисиони за издаване на Данъчен Номер

Австралия


Tax File Number: За издаването на Tax File Number нашата фиксирана комисионa е AU$30 или EUR 25. Комисионaта се заплаща преди изпращането на заявлението до данъчните служби.


Australian Business Number: За издаването на Australian Business Number нашата фиксирана комисиона е AU$100 или EUR80. Комисионата се заплаща преди изпращането на заявлението до данъчните служби.
Канада


Social Insurance Number (SIN): За подаването на заявление за издаване на SIN номер начисляваме фиксирана комисиона от CA$10.00. Комисионата се заплаща преди попълненото заявление и придружаващите го инструкции да бъдат изпратени на клиента.


Individual Tax Number (ITN): Нашата фиксирана комисиона за издаването на ITN е CA$30.00. Комисионата се заплаща преди заявлението да бъде изпратено до данъчните служби.

Нова Зеландия


IRD Number: Нашата фиксирана комисиона за издаването на IRD номер е NZD$20 или €15. Комисионата се заплаща преди заявлението да бъде изпратено до данъчните служби.
САЩ


Individual Tax Identification Number (ITIN): Комисионата ни за издаването на ITIN е $120.


Employer Identification Number (EIN): Комисионата ни за издаването на EIN е $200.