Актуализация за COVID-19: Нашият екип остава достъпен 24/7 за да Ви помогне. #StayHome #StaySafe

Отворете страницата

Ще Ви отнеме    да попълните формуляра!

Заявление за възстановяване на Щатски данъци

error image

Не бързaйте!

Пропуснали сте нещо! Моля, попълнете го, за да продължим нататък!

Внимание- забравили сте да попълните някое от полетата и сте въвели погрешно {[field_name]}. Моля, коригирайте, за да продължите!

Внимание! Използвали сте грешен формат за {[field_name]}. Моля, въведете {[field_name]} в посочения формат, за да продължите!

Внимание- не сте използвали латински букви за {[field_name]}. Моля, въведете {[field_name]} с латински букви, за да продължите!

Empty fields:

  За коя данъчна година подавате заявление за възстановяване на данъци?*

Информация за визата Ви

  Тип виза*

  Тип програма*

 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Подавали ли сте досега данъчна декларация в IRS за Щатски данъци?*

  Ако да, моля да посочите за коя година.*

Предишен престой в САЩ

  2019

  Тип виза

 • valid

  2018

  Тип виза

 • valid

  2017

  Тип виза

 • valid

  2016

  Тип виза

 • valid

  2015

  Тип виза

 • valid

  2014

  Тип виза

 • valid

Информация за трудовата Ви заетост

  На колко места работихте?

Работодател 1

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid

  Пазите ли формата W2 или окончателен фиш за работна заплата?*

Работодател 1

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid

  Пазите ли формата W2 или окончателен фиш за работна заплата?*

Работодател 1

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid

  Пазите ли формата W2 или окончателен фиш за работна заплата?*

Работодател 1

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid

  Пазите ли формата W2 или окончателен фиш за работна заплата?*

Работодател 1

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid

  Пазите ли формата W2 или окончателен фиш за работна заплата?*

Лични данни

 • valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid