Имате въпроси?
Нашият онлайн екип от данъчни специалисти е на разположение! Използвайте Чата на живо сега

Онлайн Чат
Toggle

Данъчни услуги
САЩ

Възстановяване на
J1 данъци за САЩ

Have you worked in the US on a J1 visa or work & travel programme before 2018?

If so you would've been taxed on your earnings, We've been getting US tax back for J1 students, working holidaymakers and students since 1996.

You are required by US law to submit a tax return. This will ensure you won’t have issues entering USA in the future.

Повече информация

Възстановяване на
данъци от САЩ

If you worked in the US, you would've paid tax on what you earned. A lot of people are entitled to claim US tax back and we're the company that can check what you're owed, apply to the US tax office on your behalf and send it to your bank account!

We file thousands of 1040 NR tax returns every year so you can trust us.

Повече информация

The Average US Tax Refund is $800

The quickest way to calculate what your US tax refund could be is to use our free US tax refund calculator. Depending on where you worked, you may be due Local, State and Federal tax refunds, which could mean a hefty tax rebate! All you need to do is simply fill in your US tax pack, send us your W2 form and we’ll look after all the paperwork. We’ll check out your individual circumstances to see which type of tax return we need to file for you, e.g. 1040NR which is the tax return which is correct document for US Non-residents. We’ll make sure to get the maximum US tax refund possible for you and will call the IRS frequently to check your tax refund status so your refund comes back as quickly as possible. If you’re looking to get US tax back, we’re the right people for the job.

Допълнителна информация

Попълване на данъчна декларация за САЩ

Ако получавате доходи в САЩ или сте американски гражданин, живеещ в чужбина, Вие сте задължени по закон да подадете годишна данъчна декларация в IRS в Щатите. Нашият екип US данъци и дипломираният ни лицензиран счетоводител (CPA) ще разгледат Вашия случай и ще подготвят данъчната Ви декларация.

Повече информация

Възстановяване на данъци върху авторски права и хонорари за САЩ

Have you earned royalties from the US?

If you're an artist, athlete or entertainer who has earned royalties from the US, you may have been taxed too much. We can check if you're due a US royalty refund.

Повече информация

ITIN за САЩ

Трябва да подадете данъчна декларация за САЩ или заявление за възстановяване на надплатени данъци, но нямате Социално Осигурителен Номер? Със Sprintax можете да кандидатствате още сега за издаване на ITIN (Индивидуален Данъчен Идентификационен Номер). Ако нямате ITIN или Социално Осигурителен Номер в САЩ, нямате право да работите в страната, нито да подавате заявление за възстановявате на данъци.

Повече информация

EIN за САЩ

Местни и чуждестранни компании, които развиват търговска дейност в САЩ, трябва да имат Идентификационен Номер на Работодателя (EIN), известен също като Идентификационен Номер за Федерален Данък . Този номер е корпоративния еквивалент на Социално Осигурителния Номер (SSN).


Повече информация

Американски
Moneycards

Носенето на големи суми в брой не е препоръчително когато сте на път или на почивка. Ние намерихме перфектното решение - предплатената парична карта за САЩ. Използвайте я навсякъде, където видите символа на MasterCard.

Повече информация

Нашите консултанти за щатски данъци ще Ви съдействат
да получите максималната възможна сума
възстановени данъци

Започнете сега

taxback.com се погрижи за възстановяването на данъците ми от САЩ

happy customer after tax back
Example Video