}

COVID-19 update: Our team remains available 24/7 to support you. #StayHome #StaySafe

Отворете страницата

Ще Ви отнеме    да попълните формуляра!

Възстановяване на данъци за наети лица, които не притежават гражданство във Великобритания

error image

Не бързaйте!

Пропуснали сте нещо! Моля, попълнете го, за да продължим нататък!

Внимание- забравили сте да попълните някое от полетата и сте въвели погрешно {[field_name]}. Моля, коригирайте, за да продължите!

Внимание! Използвали сте грешен формат за {[field_name]}. Моля, въведете {[field_name]} в посочения формат, за да продължите!

Внимание- не сте използвали латински букви за {[field_name]}. Моля, въведете {[field_name]} с латински букви, за да продължите!

Empty fields:

  Данъчни години, за които желаете да кандидатствате*

  /повече възможни опции/

Бихте могли да върнете данъците си до 4 години назад, включително настоящата данъчна година. Можете да се регистрирате за настоящата 2020/21 година само ако сте напуснали и не възнамерявате да се връщате по работни причини преди април месец 2021г.

  Подавали ли сте преди молба за възстановяване /получавали ли сте вече възстановен данък за някоя от изброените данъчни години?*

  Британски гражданин ли сте?*

  Напуснали ли сте Великобритания по работа/пътуване в чужбина през данъчната година, която декларирате?*

Благодарим Ви за Вашето заявление с Taxback. Като британски гражданин, Вие ще бъдете автоматично оценен/а от HMRC в края на данъчната година. Ние не можем да Ви помогнем.

Вашите детайли за връзка

 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Имате ли Английски осигурителен номер- National Insurance number (NIN)*

 • valid
 • valid
 • valid

  Регистрирали ли сте се някога като самоосигуряващо се лице в Великобритания? Налагало ли Ви се е да попълвате английската данъчна декларация за самоосигуряващи се лица?*

ПРЕСТОЙ И ПРЕБИВАВАНЕ

 • calendar valid

  Напуснали ли сте вече?*

 • calendar valid

  Възнамерявате ли да се върнете във Великобритания?*

 • valid

  Докато сте били във Великобритания, били ли сте придружаван/а от Вашия/Вашата съпруг/а, партньор, или деца под 18 г.?*

  Ще получите ли някакъв доход от Великобритания след като сте напуснали?*

  След напускането на Великобритания, ще притежавате ли Вие или Вашият/Вашата съпруг/а недвижим имот там ?*

Раздел доходи

 • valid

Данни за работодателите

 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Имате ли платежни документи (P60, P45, final payslip, P11D)?*

 • valid

  Получавали ли сте някакви допълнителни доходи или възстановяване на разходи от този работодател: като служебна кола, медицинска застраховка/лечение, квартира?**

Данни за работодателите

 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Имате ли платежни документи (P60, P45, final payslip, P11D)?*

 • valid

  Получавали ли сте някакви допълнителни доходи или възстановяване на разходи от този работодател: като служебна кола, медицинска застраховка/лечение, квартира?**

Данни за работодателите

 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Имате ли платежни документи (P60, P45, final payslip, P11D)?*

 • valid

  Получавали ли сте някакви допълнителни доходи или възстановяване на разходи от този работодател: като служебна кола, медицинска застраховка/лечение, квартира?**

Данни за работодателите

 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Имате ли платежни документи (P60, P45, final payslip, P11D)?*

 • valid

  Получавали ли сте някакви допълнителни доходи или възстановяване на разходи от този работодател: като служебна кола, медицинска застраховка/лечение, квартира?**

Данни за работодателите

 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Имате ли платежни документи (P60, P45, final payslip, P11D)?*

 • valid

  Получавали ли сте някакви допълнителни доходи или възстановяване на разходи от този работодател: като служебна кола, медицинска застраховка/лечение, квартира?**

Данни за работодателите

 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Имате ли платежни документи (P60, P45, final payslip, P11D)?*

 • valid

  Получавали ли сте някакви допълнителни доходи или възстановяване на разходи от този работодател: като служебна кола, медицинска застраховка/лечение, квартира?**

Данни за работодателите

 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Имате ли платежни документи (P60, P45, final payslip, P11D)?*

 • valid

  Получавали ли сте някакви допълнителни доходи или възстановяване на разходи от този работодател: като служебна кола, медицинска застраховка/лечение, квартира?**

Данни за работодателите

 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Имате ли платежни документи (P60, P45, final payslip, P11D)?*

 • valid

  Получавали ли сте някакви допълнителни доходи или възстановяване на разходи от този работодател: като служебна кола, медицинска застраховка/лечение, квартира?**

Данни за работодателите

 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Имате ли платежни документи (P60, P45, final payslip, P11D)?*

 • valid

  Получавали ли сте някакви допълнителни доходи или възстановяване на разходи от този работодател: като служебна кола, медицинска застраховка/лечение, квартира?**

Данни за работодателите

 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Имате ли платежни документи (P60, P45, final payslip, P11D)?*

 • valid

  Получавали ли сте някакви допълнителни доходи или възстановяване на разходи от този работодател: като служебна кола, медицинска застраховка/лечение, квартира?**

  Получавали ли сте доход от други източници (помощи за търсещи работа / от самостоятелна заетост / доходи от наеми / пенсионни доходи / дивиденти / чуждестранни доходи), докато сте били във Великобритания?*

  Вие или Вашият/Вашата съпруг/а получавали ли сте детски надбавки за данъчните години, за които кандидатствате?*

  Имате ли студентски кредит за погасяване?*

 • valid