Aktualizácia COVID-19: Náš tým je tu pre Vás aj naďalej 24/7. #StayHome #StaySafe

Otvoriť navigáciu

Mala by trvať asi    na dokončenie!

Žiadosť o vrátenie daní z Belgicka

error image

Nie tak rýchlo!

Oops - niečo ste preskočili! Vyplňte to, aby sme mohli ísť ďalej!

Oops - zabudli ste vyplniť niektoré informácie a zadali {[field_name]} nesprávne. Prosím, opravte ich, aby sme mohli pokračovať!

Oops - použili ste nesprávny formát pre {[field_name]}. Prosím zadajte {[field_name]} v požadovanom formáte, aby sme mohli pokračovať!

Oops - uviedli ste iné ako latinské znaky v položke {[field_name]}. Prosím vyplňte položku {[field_name]} s anglickými znakmi aby sme mohli pokračovať!

Empty fields:

  Za ktorý rok chcete vrátiť daň z príjmu?*

  Manželský stav*

 • calendar valid

  Did your spouse live with you in Belgium in the year of application?

 • calendar valid
 • calendar valid

  Did your spouse work in Belgium in the year of application?

  Please upload your spouse’s Fiche 281.10/Loonfiche 281.10 (tax card)

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

  Did your spouse have income from outside Belgium in the year of application?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Informácie o zamestnaní

  Žiadali ste o túto refundáciu predtým?*

  Do you currently have your Notice of Assessment?*

  Please upload your Notice of assessment

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...
 • Need Help?

  xIdentification number of the National Register (each individual is issued a unique number for administration purposes). This number consists of 11 digits in the form yymmdd-xxx-cd where yymmdd is the birth date of the person, xxx a sequential number (uneven for males and even for females) and cd a check-digit.
  Click here for Live Help

  valid
 • Need Help?

  xRepertorium nummer is the tax file number that the Belgian Tax Authorities have issued for you. It can be found on the top of the letters from Tax Office as "Rep.-Nr." and consists of 11 (or 10 digits if you are considered resident) in the form XXX.XXX.XXX/XX or XXXXX.XXXXX (for residents)
  Click here for Live Help

  valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Pre koľko zamestnávateľov ste pracovali?*

Informácie o zamestnávateľovi

 • valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Máte Vašu Fiche 281.10/Loonfiche 281.10 (daňovú kartu)?*

  Need Help?

  xThe Loonfiche281.10 / Fiche de Remuneration 281.10 is the official form you get from your employer at end of tax year. It outlines your earnings and the amount of tax you've paid. We can organise a replacement if you don’t have it.
  Click here for Live Help

  Prosím, nahrajte svoje dokumenty tu:

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

Informácie o zamestnávateľovi

 • valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Máte Vašu Fiche 281.10/Loonfiche 281.10 (daňovú kartu)?*

  Need Help?

  xThe Loonfiche281.10 / Fiche de Remuneration 281.10 is the official form you get from your employer at end of tax year. It outlines your earnings and the amount of tax you've paid. We can organise a replacement if you don’t have it.
  Click here for Live Help

  Prosím, nahrajte svoje dokumenty tu:

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

Informácie o zamestnávateľovi

 • valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Máte Vašu Fiche 281.10/Loonfiche 281.10 (daňovú kartu)?*

  Need Help?

  xThe Loonfiche281.10 / Fiche de Remuneration 281.10 is the official form you get from your employer at end of tax year. It outlines your earnings and the amount of tax you've paid. We can organise a replacement if you don’t have it.
  Click here for Live Help

  Prosím, nahrajte svoje dokumenty tu:

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

Informácie o zamestnávateľovi

 • valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Máte Vašu Fiche 281.10/Loonfiche 281.10 (daňovú kartu)?*

  Need Help?

  xThe Loonfiche281.10 / Fiche de Remuneration 281.10 is the official form you get from your employer at end of tax year. It outlines your earnings and the amount of tax you've paid. We can organise a replacement if you don’t have it.
  Click here for Live Help

  Prosím, nahrajte svoje dokumenty tu:

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

Informácie o zamestnávateľovi

 • valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Máte Vašu Fiche 281.10/Loonfiche 281.10 (daňovú kartu)?*

  Need Help?

  xThe Loonfiche281.10 / Fiche de Remuneration 281.10 is the official form you get from your employer at end of tax year. It outlines your earnings and the amount of tax you've paid. We can organise a replacement if you don’t have it.
  Click here for Live Help

  Prosím, nahrajte svoje dokumenty tu:

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

Ďalšie informácie

  Mali ste v roku podania žiadosti príjem mimo Belgicka?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Vaše kontaktné údaje

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

NEZABUDNITE – DÔLEŽITÉ!
Keď kliknete na Odoslať, potrebujeme, aby ste nám zaslali formulár Fiche 281.10/Loonfiche 281.10 (daňová karta) od každého z Vašich zamestnávateľov (ak ste ich doteraz nenahrali) - pozrite detaily na ďalšej strane.