}

COVID-19 update: Our team remains available 24/7 to support you. #StayHome #StaySafe

Otvoriť navigáciu

Mala by trvať asi    na dokončenie!

error image

Nie tak rýchlo!

Oops - niečo ste preskočili! Vyplňte to, aby sme mohli ísť ďalej!

Oops - zabudli ste vyplniť niektoré informácie a zadali {[field_name]} nesprávne. Prosím, opravte ich, aby sme mohli pokračovať!

Oops - použili ste nesprávny formát pre {[field_name]}. Prosím zadajte {[field_name]} v požadovanom formáte, aby sme mohli pokračovať!

Oops - uviedli ste iné ako latinské znaky v položke {[field_name]}. Prosím vyplňte položku {[field_name]} s anglickými znakmi aby sme mohli pokračovať!

Empty fields:

Žiadosť o Zorgtoeslag (príspevky na zdravotnú starostlivosť)

Povedzte nám o vás

 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid

  Manželský stav*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Povedzte nám o svojom pobyte v Holandsku

  Máte holandské zdravotné poistenie?*

  Ste vo vojenskej službe?*

  Prišli ste do Holandska študovať?*

 • calendar valid
 • calendar valid
 • calendar valid
 • calendar valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Stále som v Holandsku*

 • valid

  Registrovali ste sa na miestnych úradoch?*

 • calendar valid

  Odhlásili ste sa z miestnych úradov?*

 • calendar valid

Aký druh príjmu ste obdržali z Holandska? Uveďte prosím celkovú sumu v eurách pre každý druh príjmu

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

* Prosím pošlite nám kópie všetkých relevantných záznamov pre tento príjem

  Dostali ste akékoľvek ďalšie príjmy zo zdrojov mimo Holandska?*

 • valid
 • valid
 • valid

  Máte nejaké úspory alebo investície?*

 • valid
 • valid
 • valid

* Hodnota z vášho domova by NEMALA byť zahrnutá

  Za ktorý rok máte záujem požiadať?*

Manžel alebo Manželka / Partner

  Vzťah*

 • valid
 • valid
 • valid

  Pohlavie*

 • valid
 • valid
 • valid

Povedzte nám o pobyte manžela alebo manželky / partnera v Holandsku

  Máte holandské zdravotné poistenie?*

  Ste vo vojenskej službe?*

  Prišli ste do Holandska študovať?*

 • calendar valid
 • calendar valid
 • calendar valid
 • calendar valid
 • calendar valid
 • calendar valid

  Ona / On sú stále v Holandsku*

 • valid

  Registrovali ste sa na miestnych úradoch?*

 • calendar valid

  Odhlásili ste sa z miestnych úradov?*

 • calendar valid

Aký druh príjmu ste obdržali z Holandska? Uveďte prosím celkovú sumu v eurách pre každý druh príjmu

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

* Prosím pošlite nám kópie všetkých relevantných záznamov pre tento príjem

  Dostali ste akékoľvek ďalšie príjmy zo zdrojov mimo Holandska?*

 • valid
 • valid
 • valid

  Máte nejaké úspory alebo investície?*

 • valid
 • valid
 • valid

* Hodnota z vášho domova by NEMALA byť zahrnutá

 • valid