COVID-19 update: Working from home? You may be entitled to claim e-worker tax relief

Otvoriť navigáciu

Mala by trvať asi    na dokončenie!

Formulár žiadosti o írske dane

error image

Nie tak rýchlo!

Oops - niečo ste preskočili! Vyplňte to, aby sme mohli ísť ďalej!

Oops - zabudli ste vyplniť niektoré informácie a zadali {[field_name]} nesprávne. Prosím, opravte ich, aby sme mohli pokračovať!

Oops - použili ste nesprávny formát pre {[field_name]}. Prosím zadajte {[field_name]} v požadovanom formáte, aby sme mohli pokračovať!

Oops - uviedli ste iné ako latinské znaky v položke {[field_name]}. Prosím vyplňte položku {[field_name]} s anglickými znakmi aby sme mohli pokračovať!

Empty fields:

  Tax Years You Wish To Apply For*

  /vybrané: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

You can claim tax back for up to 4 years including the current tax year. Unless you choose otherwise, we'll automatically check for refunds for all tax years.

  Manželský stav*

Osobné informácie

 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Please upload a copy of your Photo ID (such as Passport or Driving Licence), Don't have it now? No problem! You can still proceed through the form. Our team will be in touch regarding any outstanding documents.

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...
 • calendar valid
 • calendar valid

  Platili ste, alebo dostávali výživné od svojho bývalého manželského partnera?*

  Please upload your Deed of Separation. Don’t have it right now? No problem! You can still proceed through the form. Our team will be in touch regarding any outstanding documents.

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...
 • calendar valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid

  Uveďte, prosím svoj základ dane*

Dotazník ohľadom rezidencie

  Boli ste mimo Írska za posledné 4 roky?*

  Bol ste vy, alebo váš manžel/manželka mimo Írska za posledné 4 roky?*

Sekcia o príjmoch

  What was your main pay frequency?*

  What was your spouse's main pay frequency?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Dostávali ste vy, alebo váš manžel/manželka nejaké platby sociálneho zabezpečenia?*

  Dostávali ste nejaké platby sociálneho zabezpečenia?*

  Additional Source Income (Dividends, Deposit Interest or any other Irish and Foreign Income, or Exempt Income such as income from Woodlands, Rent-a-Room, Artist Exemption, Childcase Services, Mining Operations etc.)*

Daňové príspevky a výdavky

DÔLEŽITÉ! Daňové príspevky a oprávnené výdavky môžu výrazne zvýšiť vašu refundáciu, alebo znížiť daňovú povinnosť.

  Prenajali ste si súkromné ubytovanie?*

  Prenajali ste si ubytovanie 7. decembra 2010?*

Príspevok na prenájom:

Prosím, uveďte informácie o každom prenájme od 7. decembra 2010

 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Príspevok na prenájom:

Prosím, uveďte informácie o každom prenájme od 7. decembra 2010

 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Príspevok na prenájom:

Prosím, uveďte informácie o každom prenájme od 7. decembra 2010

 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Príspevok na prenájom:

Prosím, uveďte informácie o každom prenájme od 7. decembra 2010

 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Príspevok na prenájom:

Prosím, uveďte informácie o každom prenájme od 7. decembra 2010

 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Did you or your spouse pay Tuition fees for third level education for yourself or dependant relative?*

  Did you pay Tuition fees for third level education for yourself or dependant relative?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Bol to full time, alebo part time kurz?*

  Did you or your spouse pay fees for Foreign language and Information Technology (IT) courses?*

  Did you pay fees for Foreign language and Information Technology (IT) courses?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Mali ste vy, alebo váš manžel/manželka počas roka nejaké výdavky na zdravotnú starostlivosť?*

  Mali ste nejaké výdavky na zdravotnú / stomatologickú starostlivosť?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Platil vám zamestnávateľ zdravotné poistenie?*

  Did your or your spouse's employer pay your Medical insurance?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Were you a single parent for any tax years?*

  Did you or your spouse/civil partner stay at home to take care for your child(ren)?*

  Uveďte prosím, ktoré roky*

  /môžete vybrať z viacerých možností/

  Did you take care of a dependent relative or incapacitated child?*

  Potrebujete pomoc?

  xŽiadateľ musí mať príbuzného, ktorý:
  • Je nesvojprávny kvôli vysokému veku/neschopnosti sa o seba postarať
  • Je váš ovdovelý otec, alebo matka, alebo vášho manžela/manželky, alebo druha/družky, alebo rodič vášho druha/družky bez ohľadu na vek a zdravotný stav a
  • Ktorých príjem nepresahuje stanovenú sumu.
  Kliknite tu pre online podporu

  Did you or your spouse take care of a dependent relative or incapacitated child?*

  Potrebujete pomoc?

  xŽiadateľ musí mať príbuzného, ktorý:
  • Je nesvojprávny kvôli vysokému veku/neschopnosti sa o seba postarať
  • Je váš ovdovelý otec, alebo matka, alebo vášho manžela/manželky, alebo druha/družky, alebo rodič vášho druha/družky bez ohľadu na vek a zdravotný stav a
  • Ktorých príjem nepresahuje stanovenú sumu.
  Kliknite tu pre online podporu

  Uveďte prosím, ktoré roky*

  /môžete vybrať z viacerých možností/

  Did you pay for a nursing home for yourself or for another person to be there?*

  Did you or your spouse pay for a nursing home for yourselves or for another person to be there?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Mali ste nejaké osobné príspevky na dôchodkové zabezpečenie mimo mzdy?*

  Mali ste, alebo váš manžel/manželka nejaké osobné príspevky na dôchodkové zabezpečenie mimo mzdy?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Platili ste, alebo váš manžel/manželka nejaké príspevky do systému ochrany príjmov?*

  Platili ste nejaké príspevky do systému ochrany príjmov?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Other Reliefs you may be entitled to

  Do you employ a home carer, pay for home nursing, get FILM relief, or Tax Relief Incentive Schemes (BES, EII & SCS/SURE)?*

 • valid