Otvoriť navigáciu

Mala by trvať asi    na dokončenie!

Formulár žiadosti o írske dane

error image

Nie tak rýchlo!

Oops - niečo ste preskočili! Vyplňte to, aby sme mohli ísť ďalej!

Oops - zabudli ste vyplniť niektoré informácie a zadali {[field_name]} nesprávne. Prosím, opravte ich, aby sme mohli pokračovať!

Oops - použili ste nesprávny formát pre {[field_name]}. Prosím zadajte {[field_name]} v požadovanom formáte, aby sme mohli pokračovať!

Oops - uviedli ste iné ako latinské znaky v položke {[field_name]}. Prosím vyplňte položku {[field_name]} s anglickými znakmi aby sme mohli pokračovať!

Empty fields:

  Tax Years You Wish To Apply For*

  /vybrané: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020/

You can claim tax back for up to 4 years including the current tax year. Unless you choose otherwise, we'll automatically check for refunds for all tax years.

  Manželský stav*

Osobné informácie

 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid

Prosím, pripojte kópiu preukazu totožnosti, na ktorom je vaša fotografia (napríklad pas, vodičský preukaz, alebo občiansky preukaz) a informácie týkajúce sa vášho povolenia pracovať v Írsku (ak sa to na vás vzťahuje pripojte kópiu víz, alebo pracovné povolenie)

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Prosím, nahrajte kópiu preukazu totožnosti na ktorej je vaša fotografia (napr. pas, alebo vodičský preukaz)

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...
 • calendar valid
 • calendar valid

  Platili ste, alebo dostávali výživné od svojho bývalého manželského partnera?*

  Prosím, nahrajte svoj súdny príkaz, alebo listinu týkajúcu sa odlúčenia.

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...
 • calendar valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • calendar valid

  Uveďte, prosím svoj základ dane*

Dotazník ohľadom rezidencie

  Boli ste mimo Írska za posledné 4 roky?*

  Bol ste vy, alebo váš manžel/manželka mimo Írska za posledné 4 roky?*

Sekcia o príjmoch

  What was your main pay frequency?*

  What was your spouse's main pay frequency?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Dostávali ste vy, alebo váš manžel/manželka nejaké platby sociálneho zabezpečenia?*

  Dostávali ste nejaké platby sociálneho zabezpečenia?*

  Additional Source Income (Dividends, Deposit Interest or any other Irish and Foreign Income, or Exempt Income such as income from Woodlands, Rent-a-Room, Artist Exemption, Childcase Services, Mining Operations etc.)*

Daňové príspevky a výdavky

DÔLEŽITÉ! Daňové príspevky a oprávnené výdavky môžu výrazne zvýšiť vašu refundáciu, alebo znížiť daňovú povinnosť.

  Prenajali ste si súkromné ubytovanie?*

  Prenajali ste si ubytovanie 7. decembra 2010?*

Príspevok na prenájom:

Prosím, uveďte informácie o každom prenájme od 7. decembra 2010

 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Príspevok na prenájom:

Prosím, uveďte informácie o každom prenájme od 7. decembra 2010

 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Príspevok na prenájom:

Prosím, uveďte informácie o každom prenájme od 7. decembra 2010

 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Príspevok na prenájom:

Prosím, uveďte informácie o každom prenájme od 7. decembra 2010

 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Príspevok na prenájom:

Prosím, uveďte informácie o každom prenájme od 7. decembra 2010

 • calendar valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Did you or your spouse pay Tuition fees for third level education for yourself or dependant relative?*

  Did you pay Tuition fees for third level education for yourself or dependant relative?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Bol to full time, alebo part time kurz?*

  Did you or your spouse pay fees for Foreign language and Information Technology (IT) courses?*

  Did you pay fees for Foreign language and Information Technology (IT) courses?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Mali ste vy, alebo váš manžel/manželka počas roka nejaké výdavky na zdravotnú starostlivosť?*

  Mali ste nejaké výdavky na zdravotnú / stomatologickú starostlivosť?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Platil vám zamestnávateľ zdravotné poistenie?*

  Did your or your spouse's employer pay your Medical insurance?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Were you a single parent for any tax years?*

  Did you or your spouse/civil partner stay at home to take care for your child(ren)?*

  Uveďte prosím, ktoré roky*

  /môžete vybrať z viacerých možností/

  Did you take care of a dependent relative or incapacitated child?*

  Potrebujete pomoc?

  xŽiadateľ musí mať príbuzného, ktorý:
  • Je nesvojprávny kvôli vysokému veku/neschopnosti sa o seba postarať
  • Je váš ovdovelý otec, alebo matka, alebo vášho manžela/manželky, alebo druha/družky, alebo rodič vášho druha/družky bez ohľadu na vek a zdravotný stav a
  • Ktorých príjem nepresahuje stanovenú sumu.
  Kliknite tu pre online podporu

  Did you or your spouse take care of a dependent relative or incapacitated child?*

  Potrebujete pomoc?

  xŽiadateľ musí mať príbuzného, ktorý:
  • Je nesvojprávny kvôli vysokému veku/neschopnosti sa o seba postarať
  • Je váš ovdovelý otec, alebo matka, alebo vášho manžela/manželky, alebo druha/družky, alebo rodič vášho druha/družky bez ohľadu na vek a zdravotný stav a
  • Ktorých príjem nepresahuje stanovenú sumu.
  Kliknite tu pre online podporu

  Uveďte prosím, ktoré roky*

  /môžete vybrať z viacerých možností/

  Did you pay for a nursing home for yourself or for another person to be there?*

  Did you or your spouse pay for a nursing home for yourselves or for another person to be there?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Mali ste nejaké osobné príspevky na dôchodkové zabezpečenie mimo mzdy?*

  Mali ste, alebo váš manžel/manželka nejaké osobné príspevky na dôchodkové zabezpečenie mimo mzdy?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Platili ste, alebo váš manžel/manželka nejaké príspevky do systému ochrany príjmov?*

  Platili ste nejaké príspevky do systému ochrany príjmov?*

 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

Other Reliefs you may be entitled to

  Do you employ a home carer, pay for home nursing, get FILM relief, or Tax Relief Incentive Schemes (BES, EII & SCS/SURE)?*

 • valid