Aktualizácia COVID-19: Náš tým je tu pre Vás aj naďalej 24/7. #StayHome #StaySafe

Otvoriť navigáciu

Mala by trvať asi    na dokončenie!

Náhrada dane pre pracovníkov platiacich dane zároveň s výplatou (PAYE), ktorí nie sú štátni občania UK

error image

Nie tak rýchlo!

Oops - niečo ste preskočili! Vyplňte to, aby sme mohli ísť ďalej!

Oops - zabudli ste vyplniť niektoré informácie a zadali {[field_name]} nesprávne. Prosím, opravte ich, aby sme mohli pokračovať!

Oops - použili ste nesprávny formát pre {[field_name]}. Prosím zadajte {[field_name]} v požadovanom formáte, aby sme mohli pokračovať!

Oops - uviedli ste iné ako latinské znaky v položke {[field_name]}. Prosím vyplňte položku {[field_name]} s anglickými znakmi aby sme mohli pokračovať!

Empty fields:

  Zdaňovacie obdobie, za ktoré si prajete podať žiadosť*

  /môžete vybrať z viacerých možností/

O vrátenie daní si môžte žiadať za posledné 4 roky - vrátane aktuálneho daňového roku. O dane za aktuálny daňový rok 2021/22 sa môžte žiadať, ak ste opustili krajinu a neplánujete sa vrátiť spätne do apríla 2022.

  Požiadali ste v minulosti/obdržali ste refundáciu za niektoré z uvedených zdaňovacích období?*

  Za ktoré zdaňovacie obdobie? Akú sumu ste obdržali?

  /môžete vybrať z viacerých možností/

  Ste britský štátny občan?*

  Opustili ste UK za účelom práce/cestovania počas zdaňovacieho obdobia za ktoré podávate žiadosť?*

Ďakujeme za vašu žiadosť prostredníctvom Taxback. Ako britský občan budete automaticky posudzovaný Daňovým a colným úradom (HMRC) na konci zdaňovacieho obdobia. V tomto prípade vám nevieme pomôcť.

Vaše kontaktné údaje

 • valid
 • valid
 • calendar valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  How do you want us to contact you ?*

Dotazník ohľadom rezidencie

 • calendar valid

  Opustili ste už krajinu?*

 • calendar valid

  Plánujete sa vrátiť do veľkej Británie?*

 • valid

  Sprevádzal/a vás v UK manžel/ka, (registrovaný) partner/ka alebo deti mladšie ako 18 rokov?*

  Budete mať po vašom odchode príjem z UK?*

  Budete mať vy alebo manžel/ka bydlisko v UK v čase, ktorý budete tráviť v zahraničí?*

Sekcia o príjmoch

  Do you keep payment documents (P60, P45, final payslip, P11D) with you?

  Please upload a copy of your payment documents. Don't have it now? No problem! You can still proceed through the form. Our team will be in touch regarding any outstanding documents

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...
 • valid

  Prosíme, nahrajte vaše platobné doklady

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

  Prosíme, nahrajte vaše platobné doklady

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

  Prosíme, nahrajte vaše platobné doklady

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

  Prosíme, nahrajte vaše platobné doklady

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

  Prosíme, nahrajte vaše platobné doklady

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

  Prosíme, nahrajte vaše platobné doklady

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

  Prosíme, nahrajte vaše platobné doklady

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

  Prosíme, nahrajte vaše platobné doklady

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

  Prosíme, nahrajte vaše platobné doklady

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...

  Prosíme, nahrajte vaše platobné doklady

  Need Help?

  xAllowed file formats are: .doc, docx, .jpg, .pdf, .gif, .ief, .jpe, .jpeg, .pbm, .pgm, .png, .pnm, .ppm, .ras, .rgb, .rtf, .tif, .tiff, .xpm, .xwd
  Click here for Live Help

 • Prehľadávať...
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid
 • valid

  Did you pay any work subscription fees, or working tools ?

 • valid

  Boli ste niekedy zaregistrovaný v UK ako živnostník? Podávali ste niekedy samostatne vyplnené daňové priznanie?*

  Využívali ste nejaké zamestnanecké benefity: napr. služobné auto, zdravotné poistenie/liečenie, príspevok na ubytovanie a pod.*

 • valid

  Mali ste počas pobytu v UK aj iný zdroj príjmu (príspevok pre uchádzača o zamestnanie/živnosť/prenájom nehnuteľností/dôchodok/dividendy/príjem zo zahraničia)?*

 • valid

  Dostávali ste vy alebo manžel/ka prídavky na dieťa počas predmetného zdaňovacieho obdobia?*

 • valid